Taisyklės
Susisiekite su mumis:
8 626 92008
E-krepšelis:
0 prekių

Taisyklės1. Bendrieji nuostatai.

1.1. VAIKĖJOS internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą įsigyti prekių VAIKĖJOS parduotuvėje internete adresu www.vaikeja.lt. Telefonas ir el. paštas informacijai 8 626 92008, info@vaikeja.lt. Individualios veiklos pažymos Nr. (4.65)-332-4618.

1.2. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Sąlygas. Pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje, įskaitant ir užsakymo vykdymą, taikomos Sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Vienareikšmiškai laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Sąlygomis ir joms pritaria, jeigu jis uzsisako prekių VAIKĖJOJE.

1.4. Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su Parduotuvės Sąlygomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5. Pirkti VAIKĖJOJE turi teisę šie asmenys: veiksnūs fiziniai asmenys (t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka); nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Prekės(-ių) užsakymo tvarka.

2.1. Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes (prie patinkančios prekės spaudžia Į KREPŠELĮ). Pirkėjas gali rinktis ir daugiau prekių į tą patį krepšelį. Baigus rinktis suformuojamas galutinis prekių krepšelis (norint peržiūrėti reikia spausti E-KREPŠELIS), kurį galima peržiūrėti ir keisti.

2.2. Pirkinių krepšelyje, tam skirtoje vietoje nurodomas Dovanų kupono numeris (jei toks turimas).

2.3. Reikėtų atkreipti dėmesį į automatiškai nurodomą išsirinktų pirkinių siuntimo kainą. VAIKĖJA prekes siunčia už fiksuotą 2,39 euro mokestį, tačiau išsirinkus prekių už 45 eurus ir daugiau, prekės siunčiamos nemokamai.

2.4. Atlikus visus aukščiau išvardintus veiksmus, spaudžiamas mygtukas "TOLIAU" ir patenkama į UŽSAKYMO formą. Ten Pirkėjas surašo tikslius savo duomenis, kurie reikalingi, kad būtų suformuota sąskaita faktūra ir prekės pristatytos Pirkėjui. VAIKĖJA patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai (žr. 6 skyrių). Įrašius reikalaujamą informaciją, spaudžiamas mygtukas "UŽSAKYTI"

2.5. Prekes taip pat galima užsakyti mob. tel. 8 626 92008, el. paštu info@vaikeja.lt arba skype adresu vaikeja.

3. Apmokėjimas už prekę(-es).

3.1. Paspaudus mygtuką "UŽSAKYTI", pirkėjas nukreipiamas į www.mokejimai.lt puslapį, kuriame pateikiama VAIKĖJOS kontaktinė informacija, duomenys apie mokėtiną sumą bei paprašoma nurodyti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo pirkėjas, atlikęs mokėjimą, gaus detalią informaciją apie atliktą mokėjimą. Atitinkamame laukelyje nurodžius elektroninio pašto adresą, spaudžiamas mygtukas „TĘSTI MOKĖJIMĄ“;

3.2. Naujai atsidariusiame puslapyje pasirenkamas pirkėjo naudojamas bankas ar kitas pirkėjui priimtinas mokėjimo būdas ir spaudžiamas mygtukas „TOLIAU“;

3.3. Pasirinkus banką, Pirkėjas nukreipiamas į pasirinkto banko elektroninę sistemą ir vadovaudamasis to banko nustatyta tvarka atlieka mokėjimą. Atkreiptinas dėmesys, kad banko suformuotame mokėjimo pavedime bus nurodyta jog pinigų gavėjas yra ne VAIKĖJA, o UAB EVP INTERNATIONAL (mokejimai.lt). Toks mokėjimo gavėjas nurodytas todėl, kad mokėjimas už svetainėje www.vaikeja.lt pasirinktas prekes ar paslaugas yra atliekamas į UAB „EVP International" (mokejimai.lt) banko sąskaitą. Visą atsakomybę už lėšų pervedimą galutiniam gavėjui prisiima UAB „EVP International";

3.4. Sumokėjus, nuspaudžiamas mygtukas „GRĮŽTI PAS PARDAVĖJĄ“.

4. Prekės(-ių) pristatymas.

4.1. Prekių siuntimo kaina visoje Lietuvoje - 2,39 euro. Perkant prekių už 45 eurų ir daugiau, siuntimas nieko nekainuoja. VAIKĖJA prekes pristato naudodamasi „Lietuvos pašto“ paslaugomis. VAIKĖJOS prekės pirkėjui yra siunčiamos pirmenybine regsitruota siunta.

4.2. VAIKĖJA įsipareigoja išsiųsti prekes tą pačią arba kitą darbo dieną, kai gauna pranešimą dėl apmokėjimo už prekes.

5. Prekių grąžinimas.

5.1. Prekių gražinimas vyksta pagal Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles (Valstybės žinios, 2001-07-07, Nr. 58-2105 – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450).

5.2. Pirkėjas gali grąžinti VAIKĖJAI nekokybiškas, netinkančias arba nepatinkančias prekes. Tam Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų nuo prekės(-ių) gavimo dienos turi susisiekti su VAIKĖJOS administracija ir informuoti apie grąžinimą. VAIKĖJA įsipareigoja nekokybišką prekę pakeisti kokybiška, nesant tokiai galimybei grąžinti pinigus (prekių sumą ir pristatymo išlaidas). Jei grąžinama dalis prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

5.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų, kitaip Pardavėjas nepriims grąžinamų prekių:

- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

- prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

- grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
- grąžinant prekę būtina pateikti jos sąskaitą-faktūrą.

(Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu.)

5.4. Remiantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, negali būti grąžinami šios VAIKĖJOS prekės: kūdikių (vaikų iki 1 m.) drabužėliai, kojinės, žaislai, patalynės reikmenys, baldai.

5.5. Grąžinimo išlaidas sumoka Pirkėjas.

6. Duomenų apsauga.

6.1. VAIKĖJA garantuoja, kad Pirkėjo Užsakymo formoje pateikti visi prekės pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, bus naudojami išskirtinai tik VAIKĖJOS ir tik tiek, kiek tai susiję su prekių užsakymu, pirkimu, pristatymu ir VAIKĖJOS naujienlaiškių siuntimu.

6.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, suteikia teisę naudoti jo asmeninius duomenis VAIKĖJOS rinkodaros tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis gauti VAIKĖJOS naujienlaiškių, apie tai informuoja VAIKĖJĄ bet kuriuo momentu elektroniniu paštu, adresu info@vaikeja.lt. Nuo to momento Pirkėjui VAIKĖJOS naujienlaiškiai siunčiami nebus.